ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 073-299638 ต่อ 16700