ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชั้น 10 อาคาร 20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ)

โทรศัพท์ 073-299638 ต่อ 16700 www.coapp.yru.ac.th

เลขที่ 133 ถนน เทศบาล 3 สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000