อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) รุ่นที่ 1

25 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะไก่อ่อน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา โดยมีท่านศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน