ประชาสัมพันธ์ CAPP CAMP ครั้งที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
"CAPP CAMP ครั้งที่ 2"กำหนดส่งผลงาน ครั้งที่ 1 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2567) ภายในวันที่ 3-15 พฤษภาคม 2567 โดยท่านสามารถนำส่งผลงานทางวิชาการตามที่ท่านระบุ (ปริ้นเอกสาร) ส่งที่ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการผลงานวิชาการของท่านเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเข้าค่าย CAPP CAMP ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฏาคม 2567 และท่านจะต้องส่งผลงานวิชาการ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2567 ตามแบบฟอร์มที่ท่านได้กรอกไว้ ขอบคุณค่ะ