ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มรย. จัดกิจกรรม Capp camp ครั้งที่ 1

30 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มรย. จัดกิจกรรม Capp camp ครั้งที่ 1 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Capp camp ครั้งที่ 1 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.ครองชัย หัตถา ประธาน ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ คณะกรรมการ ก.พ.ว. ด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการทำผลงานทางวิชาการการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา จังหวัดสงขลา