ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม"CAPP CAMP ครั้งที่ 1"

12 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดกิจกรรม"CAPP CAMP ครั้งที่ 1"

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มรย.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วม CAPP CAMP ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 ทั้งนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าร่วม CAPP CAMP ผ่านลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.