ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัว