รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้การทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน 5 ท่าน

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีความสนใจการทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้ารับการพัฒนาผลงานกับทางศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ท่านสามารถลงสแกน QR Code หรือลงทะเบียนตามที่อยู่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpSpjGIZ2_xKWPy0dbrtinPk5VAzo1SapBVMtifaqqbETVuw/alreadyresponded?fbclid=IwAR3AWgh46WtvhCnj0mApyR6J6N7AVFClL5VSD3SNLy0JqwMBFlOMavYAiDE