อบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"

12 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ  "การเขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"

"ทำ 1 ได้ 3" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมอบรมได้

สิ่งที่ท่าจะได้รับ 1) โครงการวิจัยที่มีโอกาสได้ทุน 2) ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 3) ครอบคลุมงานบริการวิชาการ (U2T)

เปิดรับลงทะเบียนถึงภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564