กิจกรรมการส่งเค้าโครงวิจัย

4 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คลังรูปภาพ

กิจกรรมการส่งเค้าโครงวิจัย คณาจารย์ที่ส่งเค้าโครงวิจัย 10 ท่านแรก สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง มีของที่ระลึกมอบให้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเค้าโครงวิจัย