ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ

22 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
โดยจะสอบปฏิบัติ ดังนี้
1. Excel
2. Erp
3. Google App
4. ออกแบบ website นำมาส่งในวันสอบปฏิบัติ
5. เขียนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร นำมาส่งในวันสอบปฏิบัติ