รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) รุ่นที่ 2

March 20, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) รุ่นที่ 2

ในวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะ

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม

  1. ต้องผ่านการประเมินค่างานแล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  2. ต้องมีผลงานที่เสร็จแล้ว 60%
  3. ส่งผลงานให้ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

สมัครได้ที่

  1. สมัครออนไลน์ https://forms.gle/dXRVEUuyooPbXKyRA
  2. สมัครด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์