ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่)

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะแรกเริ่มกะเทาะเปลือกไก่ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (รับจำนวน 20 คน)

1. อาจารย์ต้องมีผลงานที่เสร็จแล้ว 60% (ตำรา, หนังสือ) (รับจำนวน 12 คน)

2. บุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการประเมินค่างานแล้ว (รับจำนวน 8 คน)

3. ส่งผลงานให้ศูนย์ส่งเสริมฯ ตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ จะต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 5 ระยะ ดังนี้ ระยะแรกเริ่มกะเทาะเปลือกไก่, ระยะผลิบานเป็นลูกไก่, ระยะไก่อ่อน (อบรมนอกสถานที่), ระยะไก่สาวพราวเสน่ห์ (อบรมนอกสถานที่) และระยะแม่ไก่เลี้ยงลูก (อบรมนอกสถานที่)

สมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถาม 073-299-638 ต่อ 16700

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ใบสมัครสำหรับสายสนับสนุน

2. ใบสมัครสำหรับอาจารย์