maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo olmak istiyorum istanbul escort pendik escort pendik escort kartal escort kartal escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort çankaya escort atasehir escort maltepe escort kartal escort kartal escort kartal escort escort bayan ankara Ankara escort Ankara escort Elvankent Escort eskişehir escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort travesti porno rus porno
Antalya Escort Cankaya Escort Eryaman Escort Bayan Etlik Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Sincan Escort paykasa paykasa otopay paykwik bahcesehir escort กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการผลิตเอกสารประกอบการสอนและผลงานวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้สำเร็จอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา

โดยแบ่งรายละเอียดการดำเนินการเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ อบรมปฏิบัติการ เรื่องรูปแบบการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ โดยทีมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ อบรมปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเขียนผลงานวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา  ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ คำปรึกษา ตรวจเอกสาร และแนะนำในการเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ คน

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด