bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo olmak istiyorum atasehir escort atasehir escort atasehir escort atasehir escort atasehir escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort eryaman escort atasehir escort umraniye escort kartal escort kartal escort kartal escort istanbul escort halkalı escort bayan halkalı escort bayan escort istanbul halkalı escort escort bayan ankara Ankara escort Ankara escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort travesti porno Ankara escort bayan astropay astropay astropay
อบรม วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อบรม วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังรูปภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้โอกาส ติดตามความก้าวหน้า  ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน