maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort istanbul escort bayanlar beylikduzu escort mecidiyekoy escort etiler escort kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala beylikduzu escort beylikduzu escort bayan
อบรม วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อบรม วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังรูปภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้โอกาส ติดตามความก้าวหน้า  ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน