ให้บริการอาจาย์และผู้ที่มาใช้บริการจากภายนอก

29 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการได้ต้อนรับอาจารย์และผู้มาใช้บริการจากภายนอก ได้อัปเดตความคืบหน้าผลงานของอาจารย์​ที่ได้แก้ไขมาในระยะหนึ่ง​และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้​เกี่ยวกับขั้นตอนในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ​ รวมถึง​ตรวจความถูกต้อง​เนื้อหางานวิจัยเพื่อดำเนินในขั้นตอนต่อไป
ทางศูนย์​ส่งเสริม​ฯเองรู้สึกภาคภูมิใจ​ต่อทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะ​อาจารย์​ทุกท่านทุ่มเทและตั้งใจจัดทำผลงานในทุก​ ๆขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์​สูงสุด
ต่อตนเองและสังคม