คำสั่งให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ รุ่นที่ 2

1 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการความรู้ สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน ในกิจกรรมที่ ๔ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด