ต้อนรับอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม

24 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
​วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์​ส่งเสริมฯ​ได้จัดโค้ชชิ่งกี่ยวกับ​การเขียน​รายงาน​วิจัย​เพื่อพัฒนา​การเรียน​การสอนฉบับสมบูรณ์​ ให้กับดร. ยุทธ​นา​ กาเด็ม จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นอกจากนั้นท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมในยุคโควิด19