กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

15 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ นำโดย ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา เพ็ชรวิโรจน์ และนางสาวนฤมล ยามาเร็งผู้ช่วยนักวิจัย ได้ไปโรงเรียนบ้านบือมัง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและการโค้ชชิ่งจากรุ่นพี่
โดยทีมงานวิจัยได้แนะนำและทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ซึ่งในภาคเรียนหน้าจะขึ้นไปเรียนในชั้น ป.5 และ6 เพื่อคัดเลือก มาฝึกฝนเป็นโค้ชสอนอ่านภาษาไทยให้กับน้องๆ ป.2 ที่จะขึ้นมาเรียน ป.3 ในภาคเรียนที่ 1/2564
ในการนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวสีตียะแลคอ หมินเส็น ร่วมเป็นทีมวิจัยด้วย