แสดงความยินดีกับอาจารย์

18 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ
เรื่องราวน่ายินดีวันนี้
ขอชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งกับ อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดทำหนังสือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนสามารถส่งเป็นผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผ่านการประเมินนะคะ