ประชาสัมพันธ์ งดให้บริการ

8 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ งดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2563 เนื่องจากจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และเปิดทำการอีกครั้งในวันถัดไป