ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

8 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ที่ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้มากที่สุด