ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

24 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์


เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด 
วันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ  เป็นทาง Line Email และ facebook