อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่องปฏิบัติการทำผลงานวิชาการชิ้นที่ 1 ตามแผน ครั้งที่ 1 ปฏิบัติเขียนผลงาน

27 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

#ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วม
#กิจกรรมอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่องปฏิบัติการทำผลงานวิชาการชิ้นที่ 1 ตามแผน ครั้งที่ 1 ปฏิบัติเขียนผลงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563
ห้อง 25-201 อาคาร 25 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#รายละเอียดhttps://drive.google.com/drive/folders/1-I5C1a4Pw43YnloX60V3PV2n4xRWNN8O?usp=sharing