กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ให้คำปรึกษาและทีมงานสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีตารางกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ให้คำปรึกษาและทีมงานสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา