การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

20 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการทำผลงานวิชาการ แก่อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์  และอาจารย์สวพร จันทรสกุล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ