กิจกรรมอบรบปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน

22 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรบปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด