ให้บริการด้านวิชาการ

10 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการมีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2562 จึงขอประกาศงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว