กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คลังรูปภาพ

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ให้คำปรึกษาและทีมงานสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีตารางกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ให้คำปรึกษาและทีมงานสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา