การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

August 21, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับ อาจารย์ เวคิน วุฒิวงศ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ