ให้บริการด้านวิชาการ

August 7, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการแก่คุณครูมอัศศอบีรีน บือแน และคุณครูมารียะห์ สะแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด