ประกาศงดให้บริการ

June 21, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการมีกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 จึงขอประกาศงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว