ราชกิจจาฯ ประกาศ กม. 9 ฉบับ ตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” เริ่ม 2 พ.ค.

May 3, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย 9 ฉบับจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “อุดม” ชี้ ถือเกิดเต็มตัวตั้งแต่ 2 พ.ค.เป็นต้นไป


วันนี้ (1 พ.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.... ซึ่งกำลังจะประกาศตามมา จากนี้ถือว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเริ่มนับหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mgronline.com/qol/detail/9620000042062?fbclid=IwAR1NaUm_bFGdQEV--SL77MebU-5jDBI2M-TbgnKCe3L4ck2mPvJKwQNdQZg