รูปภาพกิจกรรมอบรม

April 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่)