กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

September 21, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ในระหว่างวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 (เซียน ตาน ฮวา) ชั้น 3 คณะครุศาสตร์