บุคลากร

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวศิริณา หลักทรัพย์
(พนักงานพิมพ์ 4)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]