บุคลากร

ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(ที่ปรึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวศิริณา หลักทรัพย์
(พนักงานพิมพ์ 4)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : [email protected]