บุคลากร

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(ผู้อำนวยการประจำศูนย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : urairatmrng@gmail.com


นางเพ็ญศรี สุขไชยะ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : peep.07@hotmail.com


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : www.k-014@hotmail.com


นายอภิสิทธิ์ เละแม็ง
(เจ้าหน้าที่ประสานงานและนักวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : seeapisit1@gmail.com