บุคลากร

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : urairatmrng@gmail.com


นางสาวศิริณา หลักทรัพย์
(พนักงานพิมพ์ 4)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : sirina2509.koy@gmail.com


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : www.k-014@hotmail.com